Innovativa miljöer – vad krävs för att ta steget till internationella spetsområden?

Attraktiva innovativa miljöer med stark internationell konkurrenskraft avgör Sverige och dess regioners framtid. För att miljöerna ska utvecklas till spetsområden krävs samverkan mellan företag, akademi och politik. Och det krävs att vi kombinerar styrkan i olika regioner. 

Denna sida kan endast ses av dig som blivit speciellt inbjuden till workshopen. Vi behöver din kunskap, dina erfarenheter, åsikter och förslag i en framtidsinriktad workshop med Skåne i centrum.

Quality Hotel View,  Hyllie Stationstorg 29,  Malmö
Hitta hit
Måndag den 30 maj 2016 10:00 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Detta är utgångspunkten för de sex workshopar IVA genomför tillsammans med olika regioner under maj och juni. Det samlade resultatet ska presenteras för regeringens Innovationsråd och vid en rad IVA-aktiviteter.

Den 30 maj står Skåne i fokus. Då behöver vi ditt engagemang, dina kunskaper, åsikter och framtidsförslag.

Skåne satsar i dag på tre innovationsområden: Smarta material, Smarta hållbara städer och Personlig hälsa. MAX IV och  ESS är anläggningar i absolut världsklass som kommer att efterfrågas av forskare och företag från hela världen.

Workshopen ska ge svar på fyra frågor:

  • Har dagens innovativa miljöer i Skåne tillräcklig utvecklingskraft?
  • Utnyttjas möjligheterna till samarbete med andra svenska regioner tillräckligt?
  • Drar de nytta av globaliseringens möjligheter?
  • Stimulerar politiken på regional och internationell nivå utvecklingen tillräckligt?

Workshopen är en del i en serie inom ramen för IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt  med  Carl Bennet som ordförande. Vi började vid Innovationsriksdagen i Åre. Nu fortsätter vi på sex orter från norr till söder.

Förutom viktiga regionala aktörer från näringsliv och innovationssystemet, bjuder vi in nyckelpersoner från andra regioner för att speciellt bidra till diskussionen om samverkan över regiongränserna. Du kommer också att möta företrädare för regeringens Innovationsråd, Tillväxtverket, VINNOVA, SKL och Teknikföretagen.

Välkommen!

Gudmundur Kristjansson,  tillförordnad näringslivschef, Region Skåne                    

Johan Carlstedt, huvudprojektledare, Attraktionskraft för hållbar tillväxt                    

                                                                         

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.