Innovativa miljöer - Vad krävs för att ta steget till internationella spetsområden?

Attraktiva innovativa miljöer med stark internationell konkurrenskraft avgör Sveriges och dess regioners framtid. För att miljöerna ska utvecklas till spetsområden krävs samverkan mellan företag, akademi och politik. Och det krävs att vi kombinerar styrkan i olika regioner.

Denna sida kan endast ses av dig som blivit speciellt inbjuden till workshopen. Vi behöver din kunskap, dina erfarenheter, åsikter och förslag i en framtidsinriktad workshop med Västra Götalandsregionen i centrum.

Hotell 11, Maskingatan 11, Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 8 juni 2016 10:00 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Detta är utgångspunkten för de sex workshopar IVA genomför tillsammans med olika regioner under maj och juni. Det samlade resultatet ska presenteras för regeringens Innovationsråd och vid en rad IVA-aktiviteter.

Den 8 juni står Västra Götaland i fokus. Då behöver vi ditt engagemang, dina kunskaper, åsikter och framtidsförslag.

Västra Götalandsregionen har handlingsprogram för och innovativa miljöer inom en rad områden: hållbar energi, hållbara transporter, internationella forsknings- och innovationssamarbeten, life science, livsmedel och gröna näringar samt resurseffektiva, giftfria produkter och tjänster.

Workshopen ska ge svar på fyra frågor:

• Har dagens innovativa miljöer i Västra Götaland tillräcklig utvecklingskraft? Behövs ytterligare kraftsamling?

• Utnyttjas möjligheterna till samarbete med andra svenska regioner tillräckligt?

• Drar de nytta av globaliseringens möjligheter?

• Stimulerar politiken på regional och internationell nivå utvecklingen tillräckligt? 

Workshopen är en del i en serie inom ramen för IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt med Carl Bennet som ordförande. Vi började vid Innovationsriksdagen i Åre. Nu fortsätter vi på sex orter från norr till söder.

Förutom viktiga regionala aktörer från näringsliv och innovationssystemet, bjuder vi in nyckelpersoner från andra regioner för att speciellt bidra till diskussionen om samverkan över regiongränserna. Vid workshopen kommer du också att möta företrädare för regeringens Innovationsråd, Tillväxtverket, VINNOVA, SKL och Teknikföretagen.

Mer information och anmälan: www.iva.se/innovativa-miljoer-goteborg

Välkommen!

Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Johan Carlstedt, huvudprojektledare,  Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.