Avdelningsmöte med IVAs avdelning för Samhällsbyggnad

Välkommen på avdelningsmöte och middag med IVAs avdelning för Samhällsbyggnad!

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 17 september 2019 15:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Välkomna till höstens första möte med Avd III Samhällsbyggnad. Mötet kommer att vara internt enbart för avdelningens ledamöter. Vi kommer att diskutera avdelningens framtida aktiviteter. Vilka frågor och teman ska vi adressera under kommande år? Mötet ska utmynna i en uppdaterad programförklaring som sedan ska vara ett stöd i planeringen av avdelningens inriktning, samt utgöra ramarna för inval av nya ledamöter. Missa inte chansen att vara med och påverka avdelningens framtida aktiviteter!

Välkomna till mötet den 17 september kl 15:00-18:00.

Notera att mötet hålls på Scandic Anglais vid korsningen Humlegårdsgatan/Sturegatan vid Stureplan.

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.