Kick-off för IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi kommer att bli avgörande i en framtid med globalt ökat välstånd. Projektet kommer att föra samman näringsliv, forskning, organisationer och politik för att driva på Sveriges utveckling mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Välkommen på kick-off för IVAs nya projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.
Hitta hit
Måndag den 19 mars 2018 10:00 - 14:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vid projektets kickoff den 19 mars deltar ett antal talare som sätter projektets roll i relation till Sverige, EU och världen samt bidrar med sina erfarenheter och kunskap till projektets inriktning.

Vision

Sverige blir den ledande nationen för ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle

Syfte

Stärka Sveriges konkurrenskraft i en framtid med begränsade resurser

Mål

Skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, för att utifrån de initiativ som pågår dra slutsatser för politik, forskning och näringsliv kring vilka vägval Sverige står inför och skapa samverkan och rörelse framåt kring detta.

Program

10:00

Välkomna - Tuula Teeri, vd IVA

Presentation av projektet

 • Styrgruppsordförande Åke Svensson 
 • Projektledarna Jan Nordling och Caroline Ankarcrona, IVA

Hur kan politiken bidra till ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi?

 • Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP)

Panelsamtal: 

Vad krävs av politiken för ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi?

 • Björn-Ola Linnér, professor, Programme Director Mistra Geopolitics
 • Riksdagsledamot Penilla Gunther, (KD)
 • Ordförande Anders Wijkman, Återvinningsindustrierna
 • Kanslichef Ola Alterå, Klimatpolitiska rådet

11.00 – 11.10 Frukt o godis 

Panelsamtal:

Går politiken i rätt riktning?

 • Senior Advisor Björn Stigson
 • Robert Westerdahl, Material Economics
 • Vice President, Group Sustainability Affairs, Henrik Sundström, Electrolux

11.30 – 12.15 Lunch

IVAs innovationsarbete

 • Projektledare Johan Carlstedt, IVA

Workshop

Förväntningar, farhågor, önskemål och vad projektet bör avstå ifrån

14:30 Avslut

Samtliga inlägg sammanställs och skickas till deltagarna.

 

Moderator: Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.