Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Krigföring idag och teknikens roll - vad har vi lärt oss av kriget i Ukraina?

Seminariet är en del av avdelningen för Maskintekniks årstema ”Maskiningenjören i totalförsvaret”. Efter seminariet följer middag till självkostnadspris. Seminariet föregås av ett internt avdelningsmöte.

Event information

Tid
Plats

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet sänds även digitalt.

Information

Webbinarium: Kostnadsfritt

Seminarium: Kostnadsfritt

I en värld som präglas av osäkerhet och konflikter har ny teknologi på kort tid visat sig spela en mycket stor roll. Ingenjörer inom försvarsindustrin och försvaret, politiker och lagstiftare, universitet och forskare, och de som just nu utbildar sig inom tekniska yrken måste alla förhålla sig till en ny spelplan. Teknik som tidigare upplevts som ’civil’ har blivit ’dual use’ – drönare, AI och till och med sociala medier kan användas som vapen.

Detta ställer nya krav på oss som verkar inom teknik och teknisk utveckling. Etiska frågeställningar behöver diskuteras, och lagstiftning förändras. Forskningssamarbeten som tidigare var självklara behöver ses över i ett nytt ljus. I en paneldiskussion med tre ledande teknikchefer från den svenska försvarsindustrin kommer vi prata om just detta.

Program

16.30 – 17.15 Avdelningsmöte, endast för ledamöter avdelning I
 
17.30-19.00 Seminarium: Krigföring idag och teknikens roll - vad har vi lärt oss av kriget i Ukraina?
Välkommen
Per Grunewald, avdelningsordförande
Introduktion
Victoria van Camp, moderator
Lars Pettersson, CTO, BAE Hägglunds i Örnsköldsvik
Johan Gunnarsson, CTO, Combitech
Petter Bedoire, CTO, Saab
Paneldiskussion
Victoria van Camp, moderator
 
Middag
19.00 Middag till självkostnadspris, där diskussionerna fortsätter 

Ingrid Jansson

Ingrid Jansson

Akademikoordinator

Telefon: 0707 - 64 69 00