Lansering av samarbete mellan Linnéakademin och IVAs Näringslivsråd

Residenset Växjö
Onsdag den 10 februari 2016 17:00 - 19:30

Under mötet presenteras goda exempel på lyckade samverkansprojekt mellan näringsliv, offentliga aktörer, skola och akademi. Eftermiddagen avslutas med en gemensam måltid på Residenset i Växjö.

Anmälan senast 2016-01-29. Antalet platser är begränsade.

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.