Hur kan skola, akademi och industri kraftsamla för grön omställning?

RUNDABORDSSAMTAL. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vill bjuda in dig till ett rundabordssamtal om hur skolan, akademin och industrin gemensamt kan kraftsamla för att Sverige ska klara den nödvändiga gröna omställningen. Specifikt diskuteras förutsättningar och behov i Norrbotten och Västerbotten, där skolan och lärarna utgör en nyckel för att stimulera den regionala tillväxten, möta industrins kompetensbehov och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Deltagande sker på distans via Zoom
Onsdag den 27 oktober 2021 14:00 - 16:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

De stora företagsetableringarna och expansionerna som pågår i Norr- och Västerbotten innebär stora samhällsomställningar. I detta samhällsbygge spelar skolan och lärarna – skolans viktigaste resurs – en avgörande roll. Välutbildade lärare är en nyckelfaktor för samhällets och individens bildningsnivå, näringslivets kompetensbehov och Sveriges konkurrenskraft.  

Men underskottet på behöriga lärare är stort, inte minst inom teknikområdet. Samverkan mellan skola, akademi och industri är nödvändigt för att lösa och hantera lärarförsörjningsbehovet. IVA vill bidra i detta arbete genom att möjliggöra möten mellan dessa tre sektorer.

Vid detta rundabordssamtal samlar IVA:

  • Verksamma inom akademi.
  • Yrkesverksamma inom skolväsendet.
  • Representanter från industri/näringslivet.

Tillsammans med er vill vi diskutera hur skolan, akademin och industrin kan samverka för att:

  • främja skolans, samhällets och näringslivets kompetensbehov inom teknikområdet, bidra till en hållbar samhällsomställning och säkerställa framtidens utmaningar.

Fokus för diskussionen är utvecklingen och behoven i Norr- och Västerbotten.

 

Rundabordssamtalet arrangeras av IVA-projektet Skola i tiden och delprojektet Lärare, Industri, Välfärd. Skola i tiden är ett projekt från IVA med syfte att främja svenska skolans utveckling så den möter elevernas och samhällets långsiktiga kunskapsbehov, samt säkerställer Sveriges position som kunskapsnation. Delprojektet Lärare, Industri, Välfärd har som syfte att föreslå möjligheter för samverkan mellan akademi, näringsliv och skola. Läs mer om projektet Skola i tiden och Lärare, Industri, Välfärd här.

 

Vi hoppas att DU vill bidra med din medverkan till detta konstruktiva samtal för en positiv samhällsutveckling!

 

Vänligen anmäl dig senast den 25 oktober. Rundabordssamtalet hålls digitalt. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.