Linnéakademiens vårsammankomst

Välkommen till Linnéakademiens Vårsammankomst och visning av universitetskajen med efterföljande middag hos Landshövdingen.

Besökscentrum för Universitetskajen, Barlastplan 4, Kalmar
Onsdag den 4 april 2018 16:00 - 22:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Program

Välkommen till Besökscentrum för Universitetskajen, Barlastplan 4, Kalmar

Kl 15.30 - 16 Samling och kaffe i Besökscentrum

16 - 16.15 Kort presentation och säkerhetsinformation

16.15 - 17.15 Visning på byggarbetsplatsen

17.15 - 18.45

- Linnéakademiens vårsammankomst

- Helena Nilsson, Regiondirektör, Regionförbundet i Kalmar län – Linnéuniversitetets betydelse för den regionala utvecklingen

- Rektor Peter Aronsson – Universitetskajens möjligheter

Vårmiddag

Kl 19.00

Landshövdingens residens i Kalmar

Varmt välkomna!

Marcus Brunskog, Preses

Ylva Dandanell, Ständig sekreterare

 

Anmälan senast fredag 23 mars 2018 på följande länk: 

Separat anmälan i formuläret för varje person.

Kostnad: 500 kronor per person. Sätts in på bankgiro 5551 -7114
Glöm inte att ange vem betalningen gäller för och om specialkost önskas.

Frågor? Kontakta ylva.dandanell@lnu.se, 0705-146272

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.