Lunchsamtal och presentation av Näringslivets FoU-barometer 2022

Vi presenterar IVAs fjärde FoU-barometer, som visar hur näringslivet ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige. Exklusiv presentation och diskussion för dig som representant för ledningen av ett av de företag vars enkätsvar ligger till grund för sammanställningen. Vi bjuder naturligtvis på lunch!

IVA Konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Onsdag den 28 september 2022 12:00 - 14:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

FoU-barometern visar hur företag ser på FoU-investeringsklimatet i Sverige och baseras på enkäter och intervjuer med forsknings- och teknikchefer i stora, mindre och små företag i Sverige. Frågorna i undersökningen behandlar synen på det svenska investeringsklimatet och hur det kan förbättras.

IVA tar fram FoU-barometern för att förbättra möjligheterna att följa och förstå utvecklingen, och kunna utforma policyförslag, baserade på evidens och kunskap, för att öka Sveriges attraktionskraft för investeringar i FoU. Vi hoppas att du vill bidra till vårt arbete genom att diskutera resultat och tänkbara policyförslag tillsammans med initierade experter och kollegor från stora, mindre och små företag i Sverige.

Detaljerat program och medverkande uppdateras under augusti. 

Välkommen med din anmälan! 

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.