Militärmusiken - funktion, tradition och innovation

Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Akademierna och musiken

Armémuseum
Lördag den 29 maj 2021 10:15 - 12:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Medverkande: docent Ann-Marie Nilsson och musikdirektör Andreas Hanson samt ledamöterna museiintendent Thomas Roth och ambassadör Michael Sahlin (moderator)
Musik: Arméns Musikkår inleder på innergården
Arrangör: Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Lokal: Armémuseum (T Östermalmstorg)
Mer info: www.kkrva.se

Streamas via www.kkrva.se

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.