Framtidens digitala ledare gästas av Douglas McWilliams

Innan det blir semester vill vi bjuda in dig till en ny träff med nätverket Framtidens digitala ledare, ett nätverk inom ramen för IVAs Näringslivsråd, tisdagen den 23 juni. Mötet sker digitalt via MS Teams, länk skickas till dig då vi tagit emot din anmälan. Antalet platser är begränsat så anmäl dig här redan idag!

Digitalt, via Teams
Tisdag den 23 juni 2020 16:00 - 17:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vår gäst denna gång är Douglas McWilliams, en smått kontroversiell, men världsledande nationalekonom som startade analys- och konsultföretaget Cebr. Genom innovativa metoder utför Cebr ekonomiska prognoser på såväl internationell, nationell som företagsnivå. McWilliams har bl a skrivit böckerna ”The Flat White Economy”  samt “The Inequality Paradox”. Han har även varit rådgivare till den brittiska regeringen och sittande premiärminister (dock i en annan, tidigare roll).

Douglas McWilliams kommer att berätta mer om sina insikter om vart världsekonomin är på väg givet situationen med coronaviruset. Läs mer om Douglas McWilliams här.

McWilliams presentation följs av diskussion där du har möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer.

Varmt välkomna! 

Magdalena Gerger, Lars Stugemo och Mikael Pawlo

Framtidens digitala ledare - ett nätverk inom ramen för IVAs Näringslivsråd
Nätverket grundades 2017 i syfte att engagera IVA:s yngre nätverk av digitala ledare, och stimulera erfarenhetsutbyte mellan dem och mer seniora ledare med lång näringslivserfarenhet. 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.