Årsmöte för medlemmar i IVAs Näringslivsråd

Vi välkomnar dig som är ordinarie medlem i IVAs Näringslivsråd att delta i årsmötet, som i år genomförs helt digitalt via Microsoft Teams. Kalenderinbjudan med mötes-länk mailas till anmälda deltagare i god tid före mötet.

Digitalt deltagande via Teams - länk mailas separat.
Onsdag den 25 november 2020 16:45 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Agenda

1. Årsmötets öppnande 

2.  Presentation av verksamheten 2020                                      

3.  Aktiviteter 2021

4. Val av ny styrelse 2021

5.  Fastställande av ekonomiskt bidrag 2020

6. Beslut om ändring av stadgarna (i enlighet med förslag som mailas till anmälda deltagare, och finns tillgängligt via Mina Sidor på iva.se)

7.  Övriga frågor
Anmäls innan mötet via mail - se kontaktperson nedan.

8.  Mötets avslutande

Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande utom vid val av ordförande, vice ordförande eller styrelseledamot, då lotten avgör.

I beslut deltar närvarande ordinarie medlem och ersättare för frånvarande medlem. Medlem kan även delta i beslut genom skriftligt insänd röstsedel.

 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.