Nyttiggörandets många vägar och aktörer

Nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap är en komplex och angelägen fråga. Många aktörer är involverade när forskningsbaserad kunskap former ska skapa värde i näringsliv och samhälle.

Seminariet hålls i anslutning till avdelningsmötet som börjar kl 16:15 och följs av mingel.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 19 februari 2018 17:15 - 18:15

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Seminariet ger en bredare belysning av ämnet än  den vanligaste aspekten - kommersialisering genom bolagsbildning. Vi vill diskutera vad IVA kan göra – och faktiskt redan gör - och vad vår avdelning med våra kompetensområden kan och vill göra.

  • Eric Giertz ger en översikt av olika vägar till kommersialisering och nyttiggörande av universitetsbaserad forskning
  • Marcus Lindahl presenterar en bild av innovationsstödsystemet med fokus på olika aktörers roller 
  • Sven Löfquist återvänder till slutsatserna från IVAs tidigare programråd på temat svenskt näringslivs upptagningsförmåga av forskning respektive forskningsinstitutioners förmåga att attrahera näringslivet
  • Malin Mohr, projektledare, presenterar tillsammans med Johan Carlstedt bakgrunden och innehållet i det nystartade projektet Arena Research2Business vars syfte är öka näringslivets kommersialisering av forskningsresultat från svenska lärosäten

Sofia Börjesson leder samtalet med panelen och modererar diskussionen om vad IVA i allmänhet och avd VI i synnerhet kan och bör göra i detta landskap. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.