R2B Sessions - Monitoring and Prediction through AI

I R2B Sessions, som är exklusiva för anmälda deltagare från näringslivet, ger vi dig möjlighet att få en fördjupad presentation av ett utvalt forskningsprojekt från IVAs 100-lista 2020. Listan utgörs av aktuella forskningsprojekt på temat hållbarhet som representeras av forskare som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Digitalt via Teams - länk mailas till bekräftade deltagare
Fredag den 27 november 2020 14:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Forskningsprojekt: Monitoring and Prediction through AI

The research focuses on monitoring and prediction based on artificial Intelligence, predictive data analytics and contextual information.

We perform research using a hybrid approach that combines Artificial Intelligence, predictive data analytics and contextual information to monitor and predict different tasks with high accuracy in both medical and industrial applications. For example, we have contributed to the development of a new generation intelligent driver monitoring and prediction system. Other applications are health prediction, industrial automation, and predictive maintenance for Swedish industries.

Kategori: Smarta produkter och tjänster

Forskare: Shahina Begum

Moderator: Anna Borkman, styrgruppsmedlem Research2Business

Under mötet, som genomförs digitalt, presenterar forskaren sitt projekt och ger utrymme för diskussion och frågor. Mötesformen kräver ditt aktiva deltagande, och din anmälan är bindande. 

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.