R2B Sessions - Renewcell

I R2B Sessions, som är exklusiva för anmälda deltagare från näringslivet, ger vi dig möjlighet att få en fördjupad presentation av ett utvalt forskningsprojekt från IVAs 100-lista 2020. Listan utgörs av aktuella forskningsprojekt på temat hållbarhet som representeras av forskare som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Digitalt via Teams - länk mailas till bekräftade deltagare
Tisdag den 24 november 2020 10:00 - 11:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Forskningsprojekt: Re:newcell

Re:newcell har utvecklat en ny och patenterad kemisk återvinningsprocess för textil i industriell skala. Textilavfall omvandlas till en biologiskt nedbrytningsbar re:newcell-massa. Massan går tillbaka in i den vanliga textilvärdekedjan genom att förädlas till textilfiber. Re:newcells första demonstrationsanläggning är unik i världen som den första storskaliga anläggningen för kemisk återvinning av cellulosafiber. Vi har gjort vår första försäljning och planerar global lansering i butik med ett mycket välkänt varumärke inom kort.

Kategori: Resurs- och energieffektivitet

Forskare: Tahani Kaldeus, KTH

Moderator: Mikolaj Norek, styrgruppemedlem Research2Business 

Under mötet, som genomförs digitalt, presenterar forskaren sitt projekt och ger utrymme för diskussion och frågor. Mötesformen kräver ditt aktiva deltagande, och din anmälan är bindande. 

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.