R2B Sessions - SeaBased

I R2B Sessions, som är exklusiva för anmälda deltagare från näringslivet, ger vi dig möjlighet att få en fördjupad presentation av ett utvalt forskningsprojekt från IVAs 100-lista 2020. Listan utgörs av aktuella forskningsprojekt på temat hållbarhet som representeras av forskare som söker kontakt med näringslivet och det omgivande samhället för samverkan kring fortsatt utveckling, tillämpning och nyttiggörande av sin forskning.

Digitalt via Teams - länk mailas till bekräftade deltagare
Torsdag den 19 november 2020 10:00 - 11:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Forskningsprojekt: SeaBased

Vi vill minska fosforhalten i Östersjön och liknande sjöar/hav genom att använda vår innovation, aktiverad kalksten, som har ~500 gånger högre fosforupptag jämfört med märgel/kalksten. Materialet sprids vid vattenytan, sjunker ner till bottensedimentet för att där binda fosfor och minska utsläppen. Resultaten blir ett friskare hav. Vi söker samverkan med företag i Sverige inom kalkindustrin och inom Cleantech för att producera, sälja och internationellt sprida denna unika metod.

Kategori: Samhälle och välfärd

Forskare: Eva Björkman, Stockholms Universitet

Moderator: Malin Mohr, projektledare Research2Business

Under mötet, som genomförs digitalt, presenterar forskaren sitt projekt och ger utrymme för diskussion och frågor. Mötesformen kräver ditt aktiva deltagande, och din anmälan är bindande. 

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.