R2B Summit 2020

Projektet Research2Business hälsar dig som ansvarar för innovation, forskning och utveckling, eller hållbarhet, på ett företag eller en organisation välkommen till R2B Summit som i år genomförs helt digitalt. Förmiddagens programpunkter kommer att streamas publikt, men tillgången till verktyg för interaktion och möjligheten att delta under eftermiddagens fördjupade presentationer av forskare (R2B Sessions) är exklusiva för dig som speciellt inbjuden och anmäld deltagare!

Webbinarium
Onsdag den 2 september 2020 09:15 - 15:15

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

R2B Wake Up Call

09.15-10.00 Hur nyttiggör vi forskning med potential att förändra världen?
Anders Sahlman i samtal med: Olle Torpman, Doktor i praktisk filosofi, Universitetsadjunkt i djuretik vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Mouna Esmaeilzadeh, Läkare, hjärnforskare, entreprenör och TV-profil, Cecilia Molinder, First Line Manager Roller Compaction & NPI på AstraZeneca (ordförande i IVAs studentråd 2016-2017), Johan Kuylenstierna, Vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet. 

R2B Summit

10.30 Välkomna - därför arbetar vi med Research2Business                     
Anders Sahlman, dagens moderator och Marianne Dicander Alexandersson, ordförande Research2Business styrgrupp och Malin Mohr, projektledare R2B

10.40 Hållbarhetsutmaningen - vikten av samverkan mellan akademi och näringsliv 
Leif Johansson, nuvarande styrelseordförande för Astra Zeneca, plc och tidigare preses för  Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Tuula Teeri, Vd IVA.

10.50 Hållbarhetsutmaningen ur ett globalt perspektiv
Per Liljenberg, Deputy Director of Portfolio Management, Bill & Melinda Gates Foundation

11.10 Samverkan mellan akademi och näringsliv - statens roll 
Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning

11.30 Passion som drivkraft. Så skapar vi innovation för en hållbar värld
Jenny ElfsbergChef för innovationsledning Vinnova

11.40 50 utvalda forskningsprojekt från IVAs 100-lista 2020 
Anders Sahlman med Malin Persson och Anna Borkmann från R2Bs styrgrupp sammanfattar forskningsprojekten och introducerar oss till R2B Sessions. 

11.50 ca avslut och lunchpaus

R2B Sessions - forskarpresentationer i digitala mötesrum

Fördjupade presentationer av 50 aktuella forskningsprojekt med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Här kan du se korta pitchfilmer med de utvalda forskningsprojekten (uppdateras löpande).

13.00 – 14.00 Sessions, första passet

14.15 – 15.15 Sessions, andra passet

Under varje pass får du möjlighet att lyssna till fem forskare (dvs tio totalt), med utrymme för diskussion och frågor.

Mer information om mötesformer, och om alla 50 forskningsprojekten, förmedlas till dig som är anmäld ca en vecka före eventet. 

Antalet platser är begränsat så anmäl dig senast den 21 augusti för att säkra din plats - välkommen! 

Delar av programmet kan komma att framföras på engelska.

R2B Summit är en årlig nationell mötesplats dit utvalda forskare och beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer bjuds in. R2B Summit 2020 fokuserar på forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Programmet för R2B Summit 2020 har omarbetats till ett digitalt genomförande med anledning av rådande läge till följd av spridningen av covid-19.

Partners och finansiärer

R2B startades av IVA i december 2017 och är en långsiktig satsning som drivs i samarbete med organisationer, företag, högskolor och universitet och deras innovationskontor.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.