R2B Summit 2022

Välkommen till R2B Summit med fokus på nyttiggörande av forskning!

Drottninggatan 71b, 111 36 Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 11 oktober 2022 10:00 - 17:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

För dig som medföljande till forskningsprojekt gäller anmälan i detta event. Efter summitens slut klockan 17:00 följer mingel som också ingår i priset. Även lunch och fika/kaffe ingår. 

Under september kommer ett mer detaljerat program för dagen inklusive talare till morgonens seminarium samt upplägg för de sessions som kommer att erbjudas där forskare och representanter från näringslivet träffas.

Vad är R2B Summit?

R2B Summit är ett helgdagsarrangemang, där vi skapar en unik mötesplats och möjlighet för forskare och näringsliv att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Under dagen ges möjlighet att presentera och diskutera din forskning, hitta nya möjliga vägar att tillämpa din forskning på genom att lära dig mer om näringslivets behov, och direkt på plats skapa kontakter för tänkbara framtida samarbeten.

Mer om IVAs projekt Research2Business

R2B Summit arrangeras av IVAs projekt Research2Business för att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor och universitet och företag för allas gemensamma nytta. Utgångspunkten är att fler framgångsrika samarbeten kring forskningresultat som utmynnar i innovationer eller annan affärsutveckling stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Läs mer om Research2Business

Kontaktinformation

Johanna Theander
Projektkoordinator
Telefon 073-443 49 18

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.