Välkommen till frukostmöte med Pia Sandvik, VD RISE

Som Sveriges största industriforskningsinstitut bidrar RISE med lösningar på samhällets utmaningar.

Ett samarbeta mellan IVA Väst och RISE

L´s Resto, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg
Hitta hit
Onsdag den 6 september 2017 08:00 - 10:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

De tre industriforskningsinstituten, Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT, har gått samman och bildat den nya RISE-koncernen – med 2 200 medarbetare och tillgång till över 100 tekniskt avancerade laboratorier och test- och demonstrationsanläggningar. Ett enat RISE göra den svenska institutssektorn ännu starkare och att bidrar till utvecklingen av svenskt näringsliv och samhälle.

IVA Väst och RISE hälsar välkomna till ett frukostmöte och frågestund med RISE VD Pia Sandvik.

Övriga deltagare: Michael Persson (A Nobel), Sofia Börjesson (Chalmers) samt Kristina Mjörnell, RISE.

Några områden som kommer att tas upp är:

  • uppdraget att nyttiggöra forskning så att näringsliv och samhälle får tillgång till ny kunskap 
  • hur ett samlat RISE blir ännu bättre på att erbjuda tvärvetenskapliga lösningar på komplexa problem
  • test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster

 

Program:

  • 8-8:30                Mingel och frukost
  • 8:30-8:40           IVA Väst & RISE Hälsar välkommen
  • 8:40-9:10           Pia Sandvik berättar om RISE
  • 9:10-9:30           Frågestund med Pia
  • 9:30-10              Eftermingel


Frukostmötet är kostnadsfritt

Välkomna!

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.