Royal Technology Forum - Technology Foresight

Välkommen till ett spännande framtidsseminarium som IVA tillägnar H.M. Konung Carl XVI Gustaf, akademiens beskyddare, i samband med att Hans Majestät fyllt 70 år 2016.
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Torsdag den 20 oktober 2016 17:20 - 20:00

För programmet ansvarar tre av akademiens ledamöter tillika några av Sveriges ledande forskare. I fokus står tre teknikområden – nanoteknik, medicinsk diagnostik och robotik.  Tre internationellt inbjudna talare kommer att gör framtidsspaningar om vilka teknikgenombrott vi kan vänta oss på olika områden och diskutera dess möjliga påverkan på samhället. Varje föredrag avlutas med en frågestund och diskussion. 

Läs inbjudan och program här!

Nanoteknik

Värd: Professor Maria Strömme, Uppsala Universitet
Huvudtalare: Professor. Robert S. Langer, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Robert Langer är en av 13 så kallade Institute Professors vid MIT. Langer har skrivit över 1 350 vetenskapliga artiklar, och är uppfinnare på mer än 1300 patent som resulterat i licensieringar till över 300 läkemedels-, kemi-, bioteknik- och medicinteknik-företag. Han är den mest citerade ingenjören genom tiderna och är mottagare av en rad prestigefyllda pris och utmärkelser.

http://web.mit.edu/langerlab/langer.html

Medicinsk diagnostik

Värd: Professor  Fredrik Höök, Chalmers Tekniska Högskola (CTH)
Huvudtalare: Professor David R Walt, Tufts University

David Walt är Howard Hughes Medical Institute Professor vid Tufts University. Walt är en av pionjärerna inom fiberoptisk microarrayteknologi för biologiska och medicinska tillämpningar. Som exempel kan nämnas tekniker som möjliggör diagnostiska tillämpningar för cancer och infektionssjukdomar.

http://chem.tufts.edu/faculty/walt/

Robotik

Värd: Professor Danica Kragic, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Huvudtalare: Professor Magnus Egerstedt, Georgia Tech

Magnus Egerstedt, med en doktorsexamen från KTH, är Schlumberger Professor inom School of Electrical and Computer Engineering, vid Georgia Tech.  Där förestår han the Georgia Robotics and Intelligent Systems Laboratory (GRITS Lab). Egerstedt är medförfattare på fler än 100 vetenskapliga artiklar inom robotikområdet och har också skrivit två böcker.

http://robotics.gatech.edu/team/faculty/egerstedt

{Facts box}

Seminariet vänder sig till inbjudna gäster med partner. 

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.