Rundabordssamtal inför forskningspropositionen

I höst kommer regeringen att presentera den elfte forskningspropositionen och IVA försöker med kunskap och insikter påverka utformningen av den. En för IVA central fråga är självklart förhållandena för teknikvetenskapen och dess roller samhället. Rundabordssamtalet hålls virtuellt.

Virtuellt möte
Måndag den 30 mars 2020 16:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Välkommen på rundabordssamtal om forskningspropositionen. 

Med hänsyn till status och utveckling av Covid-19 har vi på IVA beslutat om att uppdatera våra riktlinjer. Rundabordssamtalet hålls därför virtuellt. Uppkopplingsanvisningar skickas ut närmare mötet. 

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.