Sammanträde med IVAs avd X för Bioteknik

Välkommen till sammanträde med IVAs avdelning X för Bioteknik med efterföljande middag!

IVAs konferens, Grev Turegatan 16.
Måndag den 8 november 2021 16:30 - 17:45

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Program

16:30 Avdelningsmöte. Se föredragningslista nedan.

17.45 Paus

18:00 Middag

Anmälan

Anmäl om du planerar att delta på plats på IVA senast onsdag 3 oktober.

Digitalt deltagande kräver ej föranmälan.

Observera att alla deltagare på plats på IVA ska kunna intyga att de är fullvaccinerade mot covid-19 eller har intyg om genomgången covidinfektion de senaste 180 dagarna.

Deltagare kan närvara fysiskt endast om de är symtomfria i samband med mötet.

Välkomna!

Lotta Ljungqvist, ordförande & Maja Neiman, sekreterare


Föredragningslista

 • Godkännande av föredragningslistan
 • Protokolljustering
  Protokoll nr 264 från sammanträdet den 20 september 2021 bifogas.
 • Avdelningens programverksamhet. Planer för 2022.
 • Information om akademiens verksamhet
 • Avdelningssekreteraren informerar om IVAs pågående verksamhet.
 • Temaråd. Fokus på tema Kunskap i världsklass med utrymme för diskussion. Föredragande Maria Anvret.
 • Kort information från övriga temaråd. Avdelningens inspel och åsikter insamlas.
 • Framtidens näringsliv, Roger Johanson
 • Klimat – Resurser – Energi, Elisabeth Lindner
 • Människa – Teknik – Samhälle, Annika Åhnberg
 • Invalsfrågor, svenska och utländska ledamöter
 • Översikt av invalsprocessen 2022.
 • Sondering inför nomineringsrunda.
 • Övriga frågor
 • Nästa möte

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.