Hur kan politik, skola, akademi och industri kraftsamla för grön omställning?

Välkommen till rundabordssamtal tre för delprojektet Lärare, Industri, Välfärd, inom IVA-projektet Skola i tiden. Rundabordssamtalet vill samla beslutsfattare och experter för att presentera och diskutera goda exempel, hinder, utmaningar och vad vi tillsammans kan göra för att nå en grön omställning. Om vi ska klara hållbarhetsmålen, kompetensbehovet och upprätthålla Sveriges konkurrenskraft, behöver vi kraftsamla gemensamt.

Digitalt via Zoom.
Måndag den 29 november 2021 14:00 - 16:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Hela samhället behöver kraftsamla för den gröna omställningen. I detta arbete är skolan och lärarkåren avgörande och central. Därför behöver skolan, akademin och industrin samverka tillsammans med politiken, som genom styrning, stimulering och reglering skapar förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. 

Under hösten har arbetsgruppen inom IVA-projektet Skola i tiden och Lärare, Industri, Välfärd inventerat framgångsrika modeller som både gynnar kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen av lärare inom framförallt de tekniska ämnena i skolan. Många goda exempel finns. Gruppen har också – och i samtal med representanter från skola, akademi och näringsliv/industri – identifierat utmaningar och förslag på lösningar för en positiv samhällsutveckling med grön omställning. Delprojektet har valt att fokusera på Norr-och Västerbotten för de många spännande aktiviteter som görs inom skola och FoU, samt den stora industriella utveckling som pågår och som kommer få stor påverkan för närsamhället och för Sverige.

Nu vill vi bjuda in beslutsfattare och experter för att presentera och diskutera goda exempel, hinder, utmaningar och vad vi tillsammans kan göra för att nå en grön omställning. Om vi ska klara hållbarhetsmålen, kompetensbehovet och upprätthålla Sveriges konkurrenskraft, behöver vi kraftsamla gemensamt.

Rundabordssamtalet vill samla beslutsfattare och experter för att diskutera dessa frågor och förslag som delprojektet har kommit fram till.

Välkommen att anmäla ditt intresse, mer information kommer! 

Läs mer om Skola i tiden och delprojekten här!

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.