Smart urbant boende – vägen mot ett spetsområde med internationell attraktionskraft

Attraktiva innovativa miljöer med stark internationell konkurrenskraft avgör Sverige och dess regioners framtid. För att miljöerna ska utvecklas till spetsområden krävs samverkan mellan företag, akademi och politik. Smart urbant boende är ett måste för framtidens hållbara städer. Vad krävs av olika aktörer för att utveckla det till ett spetsområde?

Denna sida kan endast ses av dig som blivit speciellt inbjuden till workshopen. Vi behöver din kunskap, dina erfarenheter, åsikter och förslag i en framtidsinriktad workshop där vi tar nästa steg i arbetet med vår spetspilot Smart urbant boende.

Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10-14, Växjö
Hitta hit
Onsdag den 1 juni 2016 10:00 - 14:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Nu behöver vi din kunskap, dina åsikter och dina framtidsförslag kring smart urbant boende.

Välkommen till en workshop i Växjö där vi för arbetet i spetspiloten Smart urbant boende vidare. Du kan läsa om piloten i vår rapport Innovativa miljöer för ökad konkurrenskraft här.

Spetspilotens vision är att ”Sverige är världens främsta mässhall för trivsamma, yteffektiva och smarta urbana bostäder som gör litet avtryck och stort intryck”. Den prioriterade åtgärden var att etablera frizoner för innovativt boende.  Under pilotens sex månader togs viktiga steg framåt. Intresset var mycket stort.  Nu är det dags för nästa steg:

  • Vad krävs för att frizonerna på allvar ska bidra till att utveckla svenska företag inom smart urbant boende?
  • Behövs en gemensam svensk plattform för frizonerna där företag, forskning och utbildning samverkar? Hur ser vägen dit ut?
  • Hur och vem ska marknadsföra svenskt smart urbant boende internationellt?

Workshopen är en del i en serie inom ramen för IVAs projekt Attraktionskraft för hållbar tillväxt med Carl Bennet som ordförande. Det samlade resultatet ska presenteras för regeringens Innovationsråd vid en rad IVA-aktiviteter

Förutom viktiga regionala aktörer från näringsliv och innovationssystemet, bjuder vi in nyckelpersoner från andra regioner för att speciellt bidra till diskussionen om samverkan över regiongränserna. Vid workshopen kommer du också att möta företrädare för regeringens Innovationsråd, Tillväxtverket, VINNOVA, SKL och Teknikföretagen.

Välkommen!

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg

Ola Adolfsson, styrgruppsordförande Smart Housing Småland, vd Flexator

Johan Carlstedt, huvudprojektledare, Attraktionskraft för hållbar tillväxt

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.