Studiebesök hos Bankföreningen

Bankföreningens vd, ledamoten i avdelning IX, Hans Lindberg, tar emot avdelningen på ett besök och presentation av Bankföreningen. Direkt efter studiebesöket hålls ett avdelningsmöte.

Blasieholmsgatan 4, Stockholm
Torsdag den 21 september 2017 08:00 - 09:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Bankernas roll i ekonomin och röst i samhällsdebatten ökar och vi har under 2017 sett flera exempel på det senare – både i samband med förslagen på finansskatt och höjda resolutionsavgifter. Hans Lindberg ger sin syn på bankernas roll, hur Bankföreningen arbetar nationellt och internationellt och de gemensamma utmaningar som den svenska banksektorn står inför.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.