Studiebesök på Institutet för Näringslivsforskning

IVAs avdelning för Ekonomi

  • IFN, Grevgatan 34, Stockholm
    Hitta hit

  • Tisdag den 20 september 2016 17:00 - 19:00

Bokningen är stängd

Nationalekonomisk forskning är Institutet för Näringslivsforsknings, IFN:s styrka, inte utredningar eller uppdrag. Men forskning som samlar damm i en byrålåda är inte produktiv. Forskningen måste nå opinionsbildare och beslutsfattare för att samhället ska kunna dra nytta av kunskapen.

Professor Magnus Henrekson, vd IFN, berättar om IFN:s unika historia och dagens utmaningar att nå ut och fram med forskningsresultat till politiker och andra makthavare.

Från IFN deltar även docent Henrik Jordahl, chef för forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi och ledamot i IVA:s avd. IX. Inom detta program studeras bland annat privatisering av offentligt finansierad verksamhet. Henrik ger en kort presentation av den pågående forskningen.

Presentationen följs av en diskussion med publiken. 


Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.