Så blir Sverige världsledande inom cirkulär ekonomi

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har jobbat intensivt sedan början av 2018 med att ta fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet. Nu sammanfattas och presenteras rapporterna för en inbjuden publik i riksdagen. Paola Migliorini, chef inom cirkulär ekonomi i EU, samt statssekreterare Gunvor G. Ericson, deltar.

Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Norrbro 1A
Hitta hit
Onsdag den 1 april 2020 14:00 - 16:00

Boka event

Välj aktiviteter på nästa sida

I projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft som IVA genomförde 2014- 2016 visades stora möjligheter att göra den svenska ekonomin mer resurseffektiv. Nyttan med ökad resurseffektivitet blev tydlig, och många affärsmöjligheter för företagen visades upp.

IVA har sedan dess tagit resultaten vidare i projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som i flera avseenden följer den branschuppdelning och de affärsmöjligheter som tidigare framkom. Under två års tid har fem delprojekt nu arbetat fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet inom områdena lokaler, mobilitet, textil, livsmedel och plast. Delprojektens resultat har sammanfattats och ett övergripande behov av samhällsutveckling presenteras nu i en syntesrapport med flera rekommendationer till beslutsfattare. Först att höra om detta är en inbjuden publik i riksdagens förstakammarsal.

Härmed vill vi önska dig dig välkommen till ett seminarium om hur Sverige kan bli världsledande inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi!

Program

Välkommen - Betty Malmberg, ordförande RIFO

Intro IVA och projektet - Tuula Teeri och Åke Svensson, ordförande 

Presentation Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi - Caroline Ankarcrona, projektledare

Panel, Vad säger forskningen och vår resurseffektiva samhälle?:

  • Anna Kramers – Mobilitet
  • Åsa Stenmarck – Plast & Livsmedel
  • Åsa Östlund – Textil 
  • Charlie Gullström - Lokaler     

Panel från projektets styrgrupp:

  • Ola Alterå
  • Anders Wijkman

Reflektion utifrån Regeringens politik - Statssekreterare Gunvor G. Ericson 

Reflektioner utifrån EUs perspektiv - Ms. Paola Migliorini, Deputy Head of Unit ENV.B1 "Sustainable Production, Products and Consumption", European Commission

Moderator för seminariet: Johan Kuylenstierna 

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.