Värmland ett framtida nav i svensk skogsnäring

Skogsnäringen i Värmland har stora möjligheter att spela en nyckelroll för innovation och utveckling i regionen. Den har också alla förutsättningar att bli ett nationellt nav för utveckling av den svensk skogsbranschen

Workshop i samverkan mellan Business Värmland, IVA, Paper Province och Region Värmland

Karlstad - lokal meddelas senare
Fredag den 30 augusti 2019 11:00 - 15:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Förutsättningarna finns genom starka aktörer och en rad intressanta innovationsområden. Tillsammans öppnar detta för stora möjligheter att utveckla nationella innovationsplattformar kring skogen och skogsindustrins produkter och processer.

Workshopen ska ge svar på vilken roll Värmland kan spela och hur vägen dit ser ut.

Vi har bjudit in personer med den kompetens och erfarenhet som krävs för att arbeta med workshopens frågeställningar:

  • Vad krävs för att skogsnäringen i Värmland ska stärka sin roll för innovation och utveckling i regionen? Hur behöver samverkan mellan akademi, näringsliv och politik utvecklas? Hur kan samarbete med aktörer i andra branscher bidra?
  • Inom vilka områden och på vilka sätt kan Värmland bli en nationell hub i utvecklingen av den svenska skogsnäringen?
  • Vad krävs av aktörer på regional och nationell nivå för att nå dit? Vilka initiativ måste tas?

Inledare och inspiratörer:

  • Peter Berg som har tjugo års erfarenhet från skogsnäringen. Peter är chef för området pappers- och skogsprodukter inom konsultföretaget McKinsey.
  • Jon Haag, RISE, chef för Test & Demokontoret, en central enhet som ska stötta och utveckla den allt viktigare testbäddsverksamheten inom RISE men också samordna med andra aktörer.
  • Maria Hollander, vd för Paper Province det världsledande företagsklustret med basen i Värmland.

Workshopen arrangeras av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Business Värmland, Paper Province och Region Värmland.

För mer information kontakta Maria Hollander, 054 - 24 04 62, m.hollander@paperprovince.com eller Monica Sannerblom på IVA.

 

Kontaktinformation

Monica Sannerblom
Projektkoordinator
Telefon 08-791 29 43

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.