Workshop 26/10: Hjälp oss främja framtidens näringsliv!

Välkommen att delta i IVAs workshop på temat: Grön omställning och svensk konkurrenskraft – vad ska vi satsa på?

Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Tisdag den 26 oktober 2021 15:00 - 18:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Före sommaren arrangerade IVAs Temaråd Framtidens näringsliv och IVAs Näringslivsråd en serie interaktiva workshops i syfte att identifiera Sveriges näringslivs möjligheter att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft i den pågående gröna omställningen.

Deltagarna – bestående av IVA-ledamöter och NR-medlemmar – identifierade under dessa tillfällen ett antal områden där Sverige är, eller har förutsättningar att bli, världsbäst på att nyttja möjligheterna med den gröna omställningen till Sveriges fördel och ett antal utmaningar kopplade till dessa områden. Nu behöver vi din hjälp med att ta arbetet vidare!

Genom att samla ett antal noga utvalda deltagare för att diskutera tänkbara lösningar på de utmaningar vi står inför, hoppas vi kunna identifiera särskilt viktiga och väl förankrade områden där IVA som aktör kan verka konkret för en positiv utveckling för Sverige och svenskt näringslivs konkurrenskraft, exempelvis genom policyprojekt. Vi hoppas att du är intresserad av att bidra till, och påverka, vårt fortsatta arbete genom att delta!

Workshoppen kommer att genomföras fysiskt i IVAs lokaler i Stockholm, varför antalet platser är begränsat till 50 personer. Inbjudan är personlig

Vi avslutar med mingel! 

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.