Workshop om delning av lokaler på temat symbios - IVAs projekt ReCE

Den 10 september är du varmt välkommen till en spännande och framåtblickande workshop om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi för lokaler.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 10 september 2018 12:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har ett delprojekt för resurseffektivt nyttjande av lokaler. Vårt mål är att underlätta etableringen och utvecklingen av en delningsekonomi för lokaler i Sverige för att öka nyttjandegraden. Nu har det blivit dags att samla ett gäng nytänkande själar för att fokusera på matchningen mellan vilka aktörer som med stor fördel skulle kunna dela lokaler och funktioner. I workshopen kommer vi ta fram handlingsplaner kring symbios för att driva på Sveriges utveckling mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi.

Dagen inleds med spännande inspirationsföreläsningar av Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, Linköpings universitet, Emma Dalväg, hållbarhetskonsult, Coest och Pär Larshans, hållbarhetschef, RagnSells. Därefter fokuserar vårt delprojekt på delning av lokaler samt på vilka sammansättningar av verksamheter och aktörer som skulle ha bäst nytta av att dela lokaler och funktioner med varandra.

För mer information om IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi: https://www.iva.se/projekt/resurseffektivitet-och-cirkular-ekonomi/

Den senaste workshopen, om design, samlade ett 100-tal deltagare och gav många viktiga insikter kring vad olika branscher vill se ifråga om utvecklad system- och produktdesign: https://www.iva.se/publicerat/intensiv-workshop-tog-upp-produkt--och-systemdesign/

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.