Workshop Återvinning och industriell symbios - arbetsgrupp Plast - IVAs projekt ReCE

Välkommen till Workshop Återvinning och industriell symbios - arbetsgrupp Plast - inom IVAs projekt ReCE.

IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Hitta hit
Måndag den 10 september 2018 12:00 - 17:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vi bjuder in till projektets andra ämnesworkshop av fem – Återvinning och industriell symbios.

Vi kommer vid denna workshop fokusera på de fysiska flödena inom plastsystemet och hur industriell symbios kan öka kapaciteten i återvinningssystemet. Syftet är att arbeta med kapacitetsutveckling för ett mer effektivt resurssystem. Detta genom att identifiera dels hur kapaciteten får återvinning och återbruk behöver öka men även hur kapaciteten nyttjas effektivt. Med andra ord så måste en effektiv kapacitetsutveckling gå hand i hand med bland annat efterfrågan, tillgänglighet, tekniska möjligheter och kostnadseffektivitet. Detta berör frågor som investeringar, insamling, sortering, spårbarhet och standardisering.

Dagen inleds med spännande inspirationsföreläsningar av Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik, Linköpings universitet, Emma Dalväg, hållbarhetskonsult, Coest och Pär Larshans, hållbarhetschef, RagnSells.

Därefter delas samtliga deltagare in i ämnesvisa delprojektgrupper efter eget val och genomför ett intensivt workshop-arbete. Dagen mynnar ut i att man tillsammans tar fram ett strategidokument kring återvinning och industriell symbios inom delprojektområdet.

Workshopen genomförs enligt RIKA-modellen (Research, Idé, Koncept, Action), en väl beprövad modell för att nå mål och resultat runt komplexa problemställningar.

Varmt välkommen!

 

IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi för samman näringsliv, forskning, organisationer och politik för att driva på Sveriges utveckling mot en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Här kan du läsa mer om projektet.

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.