Workshop: Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap finns sedan 2011 inskrivet i läroplanerna, men många kommuner och skolor brottas fortfarande med att få in det i sina verksamheter. Svenska Entreprenörskapsakademien arbetar för att entreprenörskap ska bli självklart i skola och utbildning för alla elever i Sverige. Tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Skolverket bjuder vi nu in dig att bidra till vårt arbete med din kunskap och erfarenhet.

Digital worskhop via Zoom
Onsdag den 27 januari 2021 09:30 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Entreprenörskap i skolan syftar till att främja elevernas entreprenörskap och stimulera deras förmåga att komma på idéer och se möjligheter liksom att driva projekt och företag. Att alla elever får bra förutsättningar att utveckla sina entreprenöriella förmågor genom att träna på entreprenörskap är viktigt ur många perspektiv: allt från elevers lärande och motivation till regional utveckling och att stärka Sveriges konkurrenskraft och välfärd. 

Idag kan vi se att det inte räcker att entreprenörskap står med i läroplanen för att entreprenörskap ska vara en naturlig del av utbildningen. För att uppnå det måste skolorna också ges rätt verktyg och förutsättningar att arbeta med.

Därför har Svenska Entreprenörskapsakademien tagit initiativ till ett omfattande policy-arbete där vi tillsammans med Skolverket och ett antal andra aktörer, myndigheter och organisationer undersöker vad som krävs för att vi ska kunna uppnå visionen ”Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningsystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen”.   

Genom att delta i den här workshoppen och låta oss ta del av dina erfarenheter och tankar kan du bidra till vårt arbete. Tillsammans kommer vi att identifiera utmaningar och vad som krävs för att möta dem.

Välkommen att bidra med din viktiga kunskap!

Medverkande:

Björn O. Nilsson, Landshövding Norrbottens län

Helen Myslek, Carina Hafrèn och Peter Skoglöf, Skolverket 

Johan Carlstedt och Maria Saker, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs program Svenska Entreprenörskapsakademien

Länk till Zoom-möte skickas ut några dagar innan möte.

Workshopen arrangeras av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs, program Svenska Entreprenörskapsakademien tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Skolverket. 

Kontaktinformation

Maria Saker
Projektledare
Telefon 08-791 29 65

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.