Inbjudan till workshop 4/5: hjälp till att forma framtidens näringsliv!

Välkommen att delta i en interaktiv workshop på temat: Grön omställning och svensk konkurrenskraft – vad ska vi satsa på?

Digitalt möte via Zoom - möteslänk mailas till anmälda deltagare.
Tisdag den 4 maj 2021 10:00 - 12:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Temarådet Framtidens näringsliv och IVAs Näringslivsråd arrangerar under våren 2021 en serie interaktiva workshops i syfte att identifiera Sveriges näringslivs möjligheter att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft i den pågående gröna omställningen.

Utgångspunkten är att titta på inom vilka områden Sverige redan är, eller har förutsättningar att bli, världsbäst på att nyttja möjligheterna med den gröna omställningen till Sveriges fördel. Vi ställer oss därefter frågorna:

  • Vad kan vi göra så att svenskt näringsliv blir ännu spetsigare, vassare och mer konkurrenskraftigt inom dessa fokuserade områden – vilka möjligheter ser vi?
  • Vilka är utmaningarna – vem/vilka behöver göra vad för att möta dem och eventuella hinder för framgång?

Målet är att vi genom dessa workshops gemensamt, som IVA-ledamöter och NR-medlemmar, kan bidra till att identifiera särskilt viktiga områden där IVA som aktör kan verka konkret för en positiv utveckling för Sverige och svenskt näringslivs konkurrenskraft, exempelvis genom policyprojekt.

Hur går det till?

Workshopparna genomförs digitalt, under tre tillfällen, för att ge maximalt antal ledamöter och NR-medlemmar möjligheten att bidra trots att antalet deltagare vid varje tillfälle är begränsat.

Vi nyttjar beprövad och användarvänlig teknik, ZOOM och Mentimeter, för att på bästa sätt främja interaktion och kommunikation under mötet och säkra dokumentation av resultatet.

Under workshopen kartlägger vi svenska spetsområden, identifierar utmaningar, genererar idéer för att möta utmaningarna, och formulerar lösningar för att stärka identifierade spetsområden. Den samlade kompetensen och erfarenheten bland deltagarna möjliggör ett högt tempo där vi varvar plenumdiskussioner med samtal i mindre grupper.

Inför workshopen skickas en summerande bakgrundsbeskrivning till samtliga deltagare, som vi uppmanar dig att ta del av så att vi alla har en gemensam ingång och kortare startsträcka till arbetet.

Ditt deltagande har betydelse!

Vi vill nyttja den gedigna och breda kunskap vi vet finns hos IVA-ledamöter och Näringslivsråds-medlemmar, och tror att många av svaren på de frågor vi adresserar finns just i vår samlade kompetens. Vi vet också att många av er efterfrågar fler sätt att bidra konkret till IVAs verksamhet, och hoppas därför att du vill ta vara på denna möjlighet att göra just det.  

I tillägg bjuds representanter för ett antal andra aktörer in att delta, såsom företrädare för det ”nya” näringslivet, finansiärer och investerare, representanter för myndigheter/institutioner, med flera.

OBS! Antalet platser är av praktiska skäl begränsade vid respektive workshop

Workshoppen genomförs vid ytterligare två tillfällen - via länkarna nedan kan du anmäla dig till ett annat datum om det passar dig bättre:

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.