Workshop - Hållbar stadsutveckling

IVA arbetar intensivt med planeringen av ett nytt projekt kring hållbar stadsutveckling. Det blir en fortsättning på Framtidens goda stad.

Workshop arrangerad av IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och IVA Syd

Malmö stadshus, August Palm plats 1, Malmö
Hitta hit
Onsdag den 1 april 2020 15:00 - 16:30

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Nu bjuder vi in nyckelpersoner i Skåneregionen till en workshop. Vi vill ha din hjälp med att identifiera viktiga aspekter, gärna med ett regionalt perspektiv kring:

  • Planeringsprocesser på kommunal, regional och nationell nivå, inte minst  nationell styrning
  • Bostadsförsörjning – planering, politik och förutsättningar för aktörerna på bostadsmarknaden.
  • Transporter och mobilitet
  • Infrastruktur, såväl vägar, järnvägar, VA, ledningar för kraftöverföring.

Vi vill också diskutera hur aktörer från Skåneregionen aktivt kan medverka i ett framtida projekt. En vecka före workshopen kommer du att få ett underlag med frågeställningar.

Workshopen hålls i samband med att IVAs avdelning för Samhällsbyggnad håller ett av sina möten i Malmö. Från avdelningen medverkar ledamöterna Anna Bertilsson, fastighets- och gatudirektör, Malmö stad, Jonas Eliasson, måldirektör Tillgänglighet, Trafikverket och professor i transportsystemanalys på KTH, Ulrika Francke, styrelseproffs, tidigare direktör för gatu- och fastighetskontoret i Stockholm stad och vd för Tyréns, samt avdelningens sekreterare Staffan Eriksson, projektledare i Framtidens goda stad.

Om anmälan:

  • Ledamöter anmäler sig till avdelningsmötet genom att klicka på knappen "Boka här" på denna sida.
  • Anmälan till seminariet Hållbar vattenförsörjning – vilka är utmaningarna för Skåneregionen? görs separat genom att gå in på www.iva.se under event.

Kontakta jan.westberg@iva.se eller staffan.eriksson@iva.se om du har några frågor kring workshopen eller anmälan.

Varmt välkommen

Per Eriksson                               Jonas Eliasson

Ordförande IVA Syd                  Ordförande IVAs avdelning för Samhällsbyggnad 

 

Information med anledning av Corona-viruset, Covid 19

IVAs verksamhet med möten och seminarier fortsätter som vanligt.  Vi uppmanar alla som varit på resa i riskområden att medverka på distans i 14 dagar efter resa. Kontakta ansvarig för event för information om lämpliga former.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar resenärer som varit i följande områden att via 1177 kontakta vården vid symptom:

  • Hubei eller annan provins tillhörande Kinas fastland där smittspridning pågår
  • De italienska regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto
  • Iran
  • Sydkorea

Läs mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/Följ gärna utvecklingen då riskområden kan komma att uppdateras.

                                                                                                          

Kontaktinformation

Staffan Eriksson
Enhetschef
Telefon 08-791 29 53

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.