Workshop Intraprenörskap

Intraprenörskap, eller förnyelsekraften i etablerade företag, är en avgörande faktor för konkurrenskraft och fortsatt tillväxt. Testa ert intraprenörskap med oss.

Digital workshop
Tisdag den 2 juni 2020 10:30 - 12:00

Bokningen är stängd

Bokningen är stängd

Vi erbjuder er möjligheten att tillsammans med några av Sveriges främsta forskare inom området, Katarina Blomkvist, Philip Kappen och Ivo Zander från Uppsala universitet ta pulsen på ert intraprenörskap idag.

Alla företag måste på ett eller annat sätt förhålla sig till frågan om långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. Vi går igenom hur företag kan skapa de rätta förutsättningarna för intraprenörskap, med särskilt fokus på skapandet av nya produkter och tjänster. Många av de exempel på framgångsrikt intraprenörskap vi tar upp kan direkt överföras till den egna verksamheten, eller användas som utgångspunkt för fortsatta interna diskussioner om företagets intraprenöriella förutsättningar. 
Ni kan läsa mer om det fleråriga forskningsprojektet här: Intraprenörskapskompassen

 

Program för dagen:

  • 10.20 - 10.30 Check-in
  • 10:30 - 10.45 Intraprenörskap - så fungerar det
  • 10.45 - 10:55 Q&A med hela gruppen
  • 10.55 - 11:10 3M modellen
  • 11.10 - 11:25 Diskussion i smågrupper - "Hur fungerar det i mitt företag?"
  • 11:25 - 11:35 Q&A i helgrupp  
  • 11:35 - 11:40 Individuell reflektion
  • 11:40 - 11:50 Summering helgrupp - "Vad är nästa steg?"

 

Välkomna!

Kontaktinformation

Gustaf Wahlström
Projektkoordinator
Telefon 08-791 30 04

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.