Slutsatser från IVAs verksamhet

IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden. Nedan finner du vad IVA anser inom dessa områden i form av rapporter från projektverksamhet, remissvar, Vd-ord och pressmeddelanden.

Digitalisering

Digitalisering

Energi

Energi

Entreprenörskap

Entreprenörskap

Högre utbildning och forskning

Högre utbildning & forskning

Innovation

Innovation

Klimat och miljö

Klimat och miljö

Näringsliv

Näringsliv

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad

Utbildning och lärande

Utbildning och lärande