Slutsatser från IVAs verksamhet

IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden. Nedan finner du vad IVA anser inom dessa områden i form av rapporter från projektverksamhet, remissvar, Vd-ord och pressmeddelanden.