Affärsmodeller för ett hållbart samhälle

Hållbarhet

Den globala befolkningsökningen och en växande medelklass ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett nytt sätt. Resurseffektiva och lönsamma affärsmodeller bidrar till uthållig, hållbar tillväxt. 

Framtidens affärsmodeller utmärks av att de klarar företagens lönsamhetsmål och lever upp till skärpta miljökrav. De nya affärsmodellerna öppnar stora ekonomiska möjligheter för innovativa företag.

Med stor sannolikhet kommer vi att se framväxten av nya branscher där både nya och etablerade företag möter förändrade konsumtionsmönster med helt nya typer av tjänster och produkter. På så sätt stärks konkurrenskraften.