Digitalisering – stora möjligheter och nya utmaningar

IT Digitalisering

Digitaliseringen förändrar samhället i grunden. Det blir möjligt att göra affärer och utföra offentliga tjänster på helt nya sätt.

Tillverkning och produktion utvecklas snabbt med digital teknik. Samtidigt förändras kraven på kompetens och utbildning.

Genomslaget för sociala medier ändrar förutsättningar för samhällsdebatt och politik. Den stora mängden information vi lämnar om oss själva reser nya frågeställningar kring etik och integritet.

Digitaliseringen innebär att information blir tillgänglig digitalt, inhämtningen automatiseras och hanteras i maskinella processen. Den digitala infrastrukturen blir därmed allt viktigare för olika samhällsfunktioner. Det krävs en hög grad av driftsäkerhet och robusthet i de fysiska systemen som gör det möjligt för oss att kommunicera. Motsvarande krav ställs på de tjänster som vi tar för givna i vår vardag och som är helt beroende av att de fysiska systemen fungerar.