Energi

IVA bidrar till att höja kunskapsnivån inför beslut om vår energiförsörjning och långsiktigt hållbara investeringar för framtiden.

IVA har drivit ett antal projekt om energi, här listas de som skett de senaste åren.

Vägval för klimatet (pågående): innehåller bland annat delprojekten Energisystem, Transporter och Industri.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (pågående): har bland annat släppt rapporter om Mobilitet och Livsmedelstransporter.

Hållbar nystart för Sverige (avslutat): innehåller bland annat frågor som elförsörjning, elektrifiering av transporter och industri samt bioenergi.

Vägval el (avslutat): handlar om vägval för Sveriges elförsörjning.

Ett energieffektivt samhälle (avslutat): fokuserar på möjligheter och hinder för att effektivisera Sveriges energianvändning.

Vägval energi (avslutat): handlar om Sveriges energiförsörjning.