Entreprenörskap

Entreprenörer är motorn som driver utvecklingen mot framtidens näringsliv. IVA inspirerar och skapar förutsättningar för fler att bli entreprenörer.

IVA driver ett antal projekt med syfte att inspirera till entreprenörskap så att Sverige kan fortsätta att utvecklas och stärka sin attraktionskraft.

Inom projektet Prins Daniels Fellowship (pågående) får etablerade, unga entreprenörer stöd att utveckla sin verksamhet tillsammans med en handplockad mentor från näringslivet. Projektet jobbar också för att uppmuntra unga till entreprenörskap genom besök på skolor och universitet.

IVAs Entreprenörskapsakademi (pågående) samlar beprövad erfarenhet från entreprenörer och kunskap från forskningen, i syfte att driva aktiviteter som utvecklar de tre områdena entreprenörskonsten, entreprenörskulturen och entreprenörsklimatet. Entreprenörskapsakademien arbetar tillsammans med en rad aktörer med ambitionen att utgöra en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning, lärande, inspiration, policyarbete och kommunikation.

E-kampen (pågående) är en nationell tävling där elever i årskurs 7-9 under två dagar får prova på livet som entreprenör. Högstadieelever får träna på att utveckla affärsidéer och driva egna företag – med chans att vinna 30 000 kr till klassen.