Se våra seminarier

Här hittar du en samling av de mest intressanta föreläsningar och seminarier som IVA arrangerat.

Klimat-resurser-energi

Sverige har som mål att vara klimatneutralt till 2045. Det krävs en snabb och radikal omställning av transportsystemet för att nå målet.

Så klarar transportsektorn klimatmålen

Sverige har som mål att vara klimatneutralt till 2045. Det krävs en snabb och radikal omställning av transportsystemet för att nå målet.

Så klarar transportsektorn klimatmålen

Sverige har som mål att vara klimatneutralt till 2045. Det krävs en snabb och radikal omställning av transportsystemet för att nå målet.

Martin Lundstedt, koncernchef AB Volvo. Koncernen har en ledande roll i utvecklingen av hållbara transportlösningar där teknologi som rör elektromobilitet, automation och uppkopplade fordon spelar en avgörande roll.

Framtiden för fordonsindustrin

Martin Lundstedt, koncernchef AB Volvo. Koncernen har en ledande roll i utvecklingen av hållbara transportlösningar där teknologi som rör elektromobilitet, automation och uppkopplade fordon spelar en avgörande roll.

Framtiden för fordonsindustrin

Martin Lundstedt, koncernchef AB Volvo. Koncernen har en ledande roll i utvecklingen av hållbara transportlösningar där teknologi som rör elektromobilitet, automation och uppkopplade fordon spelar en avgörande roll.

Industrin släpper årligen ut växthusgaser motsvarande 17 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en tredjedel av alla utsläpp i Sverige.

Så blir industrin klimatneutral

Industrin släpper årligen ut växthusgaser motsvarande 17 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en tredjedel av alla utsläpp i Sverige.

Så blir industrin klimatneutral

Industrin släpper årligen ut växthusgaser motsvarande 17 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en tredjedel av alla utsläpp i Sverige.

Människa-teknik-samhälle

Globaliseringen kopplar samman världen. Vilka länder och regioner kommer att bli bäst på att stimulera till de radikala innovationer som krävs för att hantera förändringarna?

Vem blir nästa världsmästare i disruptiv innovation?

Globaliseringen kopplar samman världen. Vilka länder och regioner kommer att bli bäst på att stimulera till de radikala innovationer som krävs för att hantera förändringarna?

Vem blir nästa världsmästare i disruptiv innovation?

Globaliseringen kopplar samman världen. Vilka länder och regioner kommer att bli bäst på att stimulera till de radikala innovationer som krävs för att hantera förändringarna?

Digitaliseringen öppnar möjligheter för företag med nya affärsmodeller. För etablerade företag innebär digitaliseringen nya och stora utmaningar. Vilka krav ställer utvecklingen på företagsledare?

Digitalisering – ledarskap och konkurrenskraft

Digitaliseringen öppnar möjligheter för företag med nya affärsmodeller. För etablerade företag innebär digitaliseringen nya och stora utmaningar. Vilka krav ställer utvecklingen på företagsledare?

Digitalisering – ledarskap och konkurrenskraft

Digitaliseringen öppnar möjligheter för företag med nya affärsmodeller. För etablerade företag innebär digitaliseringen nya och stora utmaningar. Vilka krav ställer utvecklingen på företagsledare?

Sveriges städer växer. 2015 blev vi drygt 50 000 fler i Stockholms län. Det som främst lockar är städernas expanderande arbetsmarknad. En stor del av de nya jobben finns inom tjänstesektorn och många av dessa är låg- eller medellönejobb.

Var ska alla bo i framtidens goda stad?

Sveriges städer växer. 2015 blev vi drygt 50 000 fler i Stockholms län. Det som främst lockar är städernas expanderande arbetsmarknad. En stor del av de nya jobben finns inom tjänstesektorn och många av dessa är låg- eller medellönejobb.

Var ska alla bo i framtidens goda stad?

Sveriges städer växer. 2015 blev vi drygt 50 000 fler i Stockholms län. Det som främst lockar är städernas expanderande arbetsmarknad. En stor del av de nya jobben finns inom tjänstesektorn och många av dessa är låg- eller medellönejobb.

Framtidens näringsliv

Innovation är en förutsättning för att samhällen skall utvecklas och ekonomin växa.  Tyskland har tagit ett antal initiativ för att stärka innovationskraften inom sin industri.

Innovation - vad kan Sverige lära av Tyskland?

Innovation är en förutsättning för att samhällen skall utvecklas och ekonomin växa. Tyskland har tagit ett antal initiativ för att stärka innovationskraften inom sin industri.

Innovation - vad kan Sverige lära av Tyskland?

Innovation är en förutsättning för att samhällen skall utvecklas och ekonomin växa. Tyskland har tagit ett antal initiativ för att stärka innovationskraften inom sin industri.

Svensk skogsindustri påverkas av digitalisering och globalisering. Samtidigt ökar efterfrågan på produkter baserade på förnybara råvaror, vilket i sin tur ökar behovet av satsningar på innovation och utveckling.

Innovation i skogsnäringen

Svensk skogsindustri påverkas av digitalisering och globalisering. Samtidigt ökar efterfrågan på produkter baserade på förnybara råvaror, vilket i sin tur ökar behovet av satsningar på innovation och utveckling.

Innovation i skogsnäringen

Svensk skogsindustri påverkas av digitalisering och globalisering. Samtidigt ökar efterfrågan på produkter baserade på förnybara råvaror, vilket i sin tur ökar behovet av satsningar på innovation och utveckling.

I hundra år har Clas Ohlson hjälpt sina kunder med smarta produkter och tjänster för hemmet. Idag har bolaget 238 butiker och e-handel i fem länder och räknas som ett av nordens starkaste varumärken inom retail.

Exemplet Clas Ohlson

I hundra år har Clas Ohlson hjälpt sina kunder med smarta produkter och tjänster för hemmet. Idag har bolaget 238 butiker och e-handel i fem länder och räknas som ett av nordens starkaste varumärken inom retail.

Exemplet Clas Ohlson

I hundra år har Clas Ohlson hjälpt sina kunder med smarta produkter och tjänster för hemmet. Idag har bolaget 238 butiker och e-handel i fem länder och räknas som ett av nordens starkaste varumärken inom retail.

Kunskap i världsklass

Utbud och dimensionering av högskoleutbildningar svarar i stort mot efterfrågan från studenter och arbetsgivare. Men det finns bristområden. Hur ska dessa hanteras? Och hur ska tillräcklig forskningsanknytning på alla utbildningar garanteras?

Erbjuder högskolan rätt utbildningar?

Utbud och dimensionering av högskoleutbildningar svarar i stort mot efterfrågan från studenter och arbetsgivare. Men det finns bristområden. Hur ska dessa hanteras? Och hur ska tillräcklig forskningsanknytning på alla utbildningar garanteras?

Erbjuder högskolan rätt utbildningar?

Utbud och dimensionering av högskoleutbildningar svarar i stort mot efterfrågan från studenter och arbetsgivare. Men det finns bristområden. Hur ska dessa hanteras? Och hur ska tillräcklig forskningsanknytning på alla utbildningar garanteras?

För få ungdomar vill läsa naturvetenskap och teknik. Lika illa är det när det gäller programmering. Och tjejerna är i klar minoritet. Men detta går att ändra på.

Engineers, programmers and scientists of the future

För få ungdomar vill läsa naturvetenskap och teknik. Lika illa är det när det gäller programmering. Och tjejerna är i klar minoritet. Men detta går att ändra på.

Engineers, programmers and scientists of the future

För få ungdomar vill läsa naturvetenskap och teknik. Lika illa är det när det gäller programmering. Och tjejerna är i klar minoritet. Men detta går att ändra på.

Förhoppningarna är stora att forskning ska bidra med lösningar på stora samhällsproblem som till exempel till urbanisering, en åldrande befolkning och klimatfrågan. Hur får vi då fram forskning som löser dessa globala utmaningar?

Hur får vi fram forskning som löser samhällsproblem?

Förhoppningarna är stora att forskning ska bidra med lösningar på stora samhällsproblem som till exempel till urbanisering, en åldrande befolkning och klimatfrågan. Hur får vi då fram forskning som löser dessa globala utmaningar?

Hur får vi fram forskning som löser samhällsproblem?

Förhoppningarna är stora att forskning ska bidra med lösningar på stora samhällsproblem som till exempel till urbanisering, en åldrande befolkning och klimatfrågan. Hur får vi då fram forskning som löser dessa globala utmaningar?