Digitalisering – ledarskap och konkurrenskraft

Digitaliseringen öppnar möjligheter för företag med nya affärsmodeller. För etablerade företag innebär digitaliseringen nya och stora utmaningar. Vilka krav ställer utvecklingen på företagsledare?