Erbjuder högskolan rätt utbildningar?

Utbud och dimensionering av högskoleutbildningar svarar i stort mot efterfrågan från studenter och arbetsgivare. Men det finns bristområden. Hur ska dessa hanteras? Och hur ska tillräcklig forskningsanknytning på alla utbildningar garanteras?