Hur får vi fram forskning som löser samhällsproblem?

Förhoppningarna är stora att forskning ska bidra med lösningar på stora samhällsproblem som till exempel till urbanisering, en åldrande befolkning och klimatfrågan. Hur får vi då fram forskning som löser dessa globala utmaningar?