Innovation - vad kan Sverige lära av Tyskland?

Innovation är en förutsättning för att samhällen skall utvecklas och ekonomin växa. Tyskland har tagit ett antal initiativ för att stärka innovationskraften inom sin industri.