Innovation i skogsnäringen

Svensk skogsindustri påverkas av digitalisering och globalisering. Samtidigt ökar efterfrågan på produkter baserade på förnybara råvaror, vilket i sin tur ökar behovet av satsningar på innovation och utveckling.