Så klarar transportsektorn klimatmålen

Sverige har som mål att vara klimatneutralt till 2045. Det krävs en snabb och radikal omställning av transportsystemet för att nå målet.