Så mycket el behövs i framtiden

Hur kommer Sveriges elanvändning att utvecklas till 2030 och 2050?