Forskning skapar möjligheter för Sverige

Forskning

Forskningen avgör Sveriges framtid som kunskapsnation. Förväntningarna på forskningen som förändringskraft i samhället är större än någonsin. 

Utmaningen är att skapa internationellt konkurrenskraftiga förutsättningar. 

Vår egen forskning måste ligga i framkant i en värld där allt fler länder, företag, lärosäten och forskare prioriterar frågan mycket högt.  

Förutsättningarna för ett dynamiskt samspel mellan akademi och det omgivande samhället måste stärkas. De vitaliserande kopplingarna till utbildning måste lyftas fram. Enbart genom att samverka och sträva mot gemensamma mål kan Sverige säkra en position som en framgångsrik kunskapsnation.