Framtidens näringsliv

Mer näring åt näringslivet.

När näringslivet utvecklas, utvecklas Sverige. Innovation är en nyckel till ökad konkurrenskraft. Högt kunskapsinnehåll är en förutsättning.

Forskning driver samhället framåt. IVA underlättar för forskare och företag att samverka.

IVA vill stärka Sveriges attraktionskraft. Då kan vi locka kompetens, investeringar och företag till Sverige.

Idéer som sprängkraft. Entreprenörer är motorn som driver utvecklingen mot framtidens näringsliv. IVA inspirerar och skapar förutsättningar för fler att bli entreprenörer.

Det digitala loket driver förändring. IVA hjälper företag i hela Sverige att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.